Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte

2018-02-07 19:34
Järfälla Aikidoklubb kallar till årsmöte. Tid: lördag den 10 februari 2018 kl. 13.00–14.30 Var: C-hallen
  • Uppdaterad: 2018-09-08 11:08

Under mötet kommer det att väljas en ny styrelse och vad kommer att hända under detta jubileums år. Vi fyller 50 år!

 

Varmt välkomna önskar Järfälla Aikidoklubb

 

Dagordning Järfälla Aikidoklubb Årsmöte

 

  1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av föredragningslista.

6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,

    b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det se­naste räkenskapsåret.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verk­samhets /räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9. Fastställande av medlems- och träningsavgifter.

10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

11.    Val av

a)    Ordförande (sitter 2017 och 2018, ej aktuellt)

b)   kassör för en tid av två år –

c)    övriga ledamöter två stycken på ett år (2018) och en ledamot på två år (sitter 2017 och 2018, ej aktuellt)

d)   suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ettår;

e)    en revisor jämte en suppleant för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;

f)  två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;

12.    Övriga frågor.

Skribent: Thérèse Björhult
Epost: Adressen Gömd

 

50 år - 2018

Kul träning tillsammans - igår, idag, imorgonBesöksräknare:

besöksräknare

Postadress:
Järfälla AK - Budo och Kampsport
Magnus Widström, Harpungränd 13
17555 Järfälla

Besöksadress:
Jakobsbergs sporthall, Hall C, Mjölnarvägen 3
17741 Järfälla

Kontakt:
Tel: 070-528 83 61, 073-910 88 22
E-post: This is a mailto link

Se all info